RETROLOK s.r.o. je 100% česká firma působící v oblasti drážní dopravy. Dále se zabývá poskytováním školení, zkoušením  strojvedoucích a provozního personálu v drážní dopravě.

  • Jsme dopravce s licenci vydanou Drážním úřadem k provozování drážní dopravy

  • Specializujeme se na pronájem vysoce kvalifikovaných strojvedoucí se znalostí hnacích drážních vozidel trakcí M, E a P pro tuzemské i zahraniční dopravce a pronájem vozmistrů po celém území ČR

  • Nezbytnou součástí je školicí středisko poskytující plný servis v oblasti školení a výkonu zkoušek v rozsahu předepsaném aktuálními zákony, vyhláškami a nařízeními pro vybrané profese v drážní dopravě

  • Jelikož jsou požadavky na vzdělávání v této oblasti úzce specifikované Evropskou unií, nabízíme své poradenské a konzultační služby i v provozování dráhy a drážní dopravy ve smyslu Zákona o drahách č. 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů  drážní železniční dopravě jak pro fyzické, tak i pro právnické osoby a organizace.