RETROLOK s.r.o. je 100% česká firma působící v oblasti drážní dopravy. Zajišťujeme přepravy osob a nákladu, pronájem lokomotiv i personálu. Poskytujeme školení pro teoretický výcvik strojvedoucích, vlakvedoucích, posunovačů a vozmistrů.

  • Jsme licencovaný železniční dopravce s bezpečnostním osvědčením vydaným Drážním úřadem k provozování drážní dopravy na dráze celostátní, regionální, místní a vlečkách.
  • Pořádáme jízdy zážitkového vlaku pro soukromé akce i veřejnost na různé kulturní akce, do pivovarů, skláren, skanzenů, hradů, zámků apod.
  • Specializujeme se na pronájem lokomotiv a vysoce kvalifikovaných strojvedoucích se znalostí hnacích drážních vozidel trakcí M, E a P pro tuzemské i zahraniční dopravce a pronájem vozmistrů po celém území ČR.
  • Jelikož jsou požadavky na vzdělávání v této oblasti úzce specifikované Evropskou unií, nabízíme své poradenské a konzultační služby i v provozování dráhy a drážní dopravy ve smyslu Zákona o drahách č. 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů drážní železniční dopravě jak pro fyzické, tak i pro právnické osoby a organizace.