Nabízíme pronájem lokomotiv motorové trakce pro výkony v traťové službě, na staničním posunu či vlečkové dopravě. Lokomotivy jsou řádně registrované pro provoz na železniční síti v České republice, pravidelně udržované a kontrolované podle platné legislativy a vnitřních předpisů dopravce. K samotnému pronájmu lokomotivy nabízíme také možnost zapůjčení vlastních strojvedoucích. Lokomotivu přistavíme v dohodnutém termínu a čase na požadované místo a po skončení pronájmu převezeme zpět, vše na vlastní licenci k provozování drážní dopravy.

Připravujete firemní akci, svatbu či oslavu narozenin? Objednejte si zážitkový vlak! Jezdíme po celé ČR.