Služba určená pro fyzické, právnické osoby a organizace. Jedná se o výklad:

  • Zákon o drahách č. 266/1994Sb., ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 16/2012Sb., o odborné způsobilosti osob řídících HDV a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky UTZ
  • Vyhláška č. 100/1995Sb., která stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu UTZ
  • Vyhláška č. 101/1995Sb., pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy
  • Směrnice Evropského parlamentu a rady 2007/59/ES o vydávaní osvědčení strojvedoucím obsluhujícím hnací vozidla a vlaky v železničním systému společenství
  • Vyhláška č. 173/1995Sb.,  Dopravní řad drah