Neveřejná nákladní doprava

Společnost RETROLOK s.r.o. Vám nabízí kompletní služby při zajišťování přeprav v nákladní železniční dopravě. Jedná se zejména o služby spojené s přepravami nákladu včetně odbavení a zajištění vlakové dokumentace, předepsaných prohlídek železničních vozů a kontroly správného uložení a upevnění přepravovaného nákladu.

V nákladní železniční dopravě jsme schopni zpracovat nabídku, která bude plně akceptovat požadavky přepravce na termíny a způsoby realizace požadované přepravy.

V souvislosti s provedením přepravy jsme schopni zajistit i případné zpracování sestavy na vlečce a následné přistavení na dopravní koleje v železniční stanici.

Samozřejmostí je provedení všech potřebných úkonů spojených s kontrolou technických stavů naložených železničních nákladních vozů, naložení a upevnění nákladu a v neposlední řadě i zpracování technické a dopravní dokumentace nutné k provedení přepravy.