Nákladní doprava – ucelené vlaky, skupiny vozů, vlečky, stavby

  • Nabízíme přepravu v železniční dopravě pro přepravce na naši licenci. Služby společnosti Retrolok s.r.o. jsou poskytovány dle požadavků zákazníka, za velice příznivých cenových podmínek. Zajišťujeme přepravu po celé ČR a ve spolupráci se zahraničními partnery i v sousedních státech. Naši strojvedoucí jsou vysoce odborně způsobilí,  s dlouholetou praxí a bohatými zkušenostmi. Splňují podmínky zdravotní a odborné způsobilosti, stanovené zákonem a vyhláškami.
  • Provádíme obsluhu nakládkových a vykládkových kolejí v železničních stanicích na dráze celostátní, dráhách regionálních i vlečkách.
  • Pronajímáme strojvedoucí, vlakvedoucí, posunovače a vozmistry pro potřeby přepravců a dopravců.
  • Nabízíme činnost bezpečnostního poradce při přepravě nebezpečného zboží dle RID.

Osobní doprava – výletní a zážitkový vlak na objednávku

  • Zajišťujeme jízdy zážitkového vlaku na klíč, zahrnující pronájem lokomotivy, osobních, restauračních a lehátkových vozů. Dále catering na palubě vlaku, doprovodný program ve vlaku i na cestě. Máme bohaté zkušenosti s organizací jízd zážitkových vlaků do pivovarů, skláren, muzeí, skanzenů apod. Více na stránce Zážitkový vlak.