Kurz je zaměřen na všeobecné znalosti pro výkon pracovní pozice strojvedoucí HDV. Obsah kurzu je stanovený vyhláškou MD č. 16/ 2012 Sb. s minimálním počtem hodin 120. Nutná je zdravotní, psychická způsobilost a ukončené střední vzdělání v oboru elektro, dopravní, stavební nebo strojní. Závěrečná zkouška probíhá na Drážním úřadě. Úspěšný uchazeč získá Licenci strojvedoucího.