Kurz je navazující na kurz Licence strojvedoucího, určený pro strojvedoucí, kteří budou obsluhovat HDV – Motorová, Elektrická, nebo Speciální. Obsah kurzu je stanovený vyhláškou MD č. 16/ 2012 Sb. s minimálním počtem hodin teorie 160 (včetně infrastruktury) + 12 týdnů jízdní výcvik. Závěrečná zkouška probíhá u dopravce, úspěšný uchazeč získá Osvědčení strojvedoucího.