V našem školicím středisku provádíme odborné kurzy pro všechny zájemce, kteří mají touhu stát se strojvedoucím, vlakvedoucím, posunovačem nebo vozmistrem. Jako jedni z mála umíme vyškolit a vycvičit absolventa od prvopočátku až po získání Osvědčení strojvedoucího. Pro dopravce zajišťujeme i výkon kontroly strojvedoucích kvalifikovaným strojvedoucím – instruktorem.

Prioritou školicího střediska je vysoká odbornost, dynamičnost a spolehlivost všech absolventů zúčastněných našeho vzdělávacího procesu. Zabýváme se pravidelným, nebo mimořádným školením pro funkce: strojvedoucí, vozmistr, posunovač, vlakvedoucí. Disponujeme moderně vybavenou učebnou s audiovizuální technikou. Kapacita učebny je 18 osob. Samozřejmostí je realizace výuky i ve Vašich prostorách po celé ČR.

Bezpečnostní školení Bp1

Školení o bezpečnosti při práci, mimořádné, či pravidelné. Součásti školení je i zdravotní, požární a elektrotechnické kvalifikace, dle požadavku zákazníka. 

Elektrotechnická kvalifikace – možnost získání kvalifikace OSOBA POUČENÁ dle přílohy č. 4, vyhlášky č.100/1995 Sb.

Školení elektrotechnické kvalifikace

Elektrotechnická kvalifikace- možnost získání kvalifikace OSOBA POUČENÁ dle přílohy č. 4, vyhlášky č.100/1995 Sb.

Školení RID

Školení o přepravě nebezpečných věcí v nákladní železniční dopravě.

Vytvoření interního vzdělávacího systému

Na přání zákazníků jsme schopni navrhnout i vytvořit interní kompletní vzdělávací systém zaměstnanců zúčastněných v železničním provozu. Proces je vytvářený dle předem domluvených podmínek a může být doplněný i o Příručku kvality ISO 9001: 2008.

Vytvoření vnitřních předpisů dopravce

Díky našim kvalifikovaným zaměstnancům jsme schopni vytvořit interní předpisy pro dopravce – na míru. 

Školení vlakových dispečerů

Obsahem školení je řízení vlakového provozu, obsazovaní jednotlivých směn, vedení a evidovaní dopravní statistiky.

Zajišťování kontroly instruktorem

Přímo na HDV jsme schopni zajistit kontrolu a poradenství v průběhu jízdy našim strojvedoucím – INSTRUKTOREM s letitou praxi a zkušenostmi. Naši přednášející jsou odborníci na vysoké úrovni, kteří si své specializované znalosti z drážní dopravy, pravidelně udržují sledováním změn, proškolováním a samozřejmě praxi. (např. přednášení u jiných dopravců na kurzech „Licence pro strojvedoucí“, řízení HDV apod.)

Další služby

Příprava ke zkouškám: dle platných drážních předpisů a vyhlášek nabízíme přípravu ke zkouškám pro funkce:

  • Strojvedoucí
  • Vlakvedoucí
  • Vozmistr
  • Dopravní zkoušky na úrovni ČD V06, V08 a další dle požadavku dopravce
  • Pořádání školení pro topiče parní trakce